Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zintegrowane usługi komunikacji w celu zwiększenia świadomości w UE na temat war...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
15/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/004/17.
Zintegrowane usługi komunikacji w celu zwiększenia świadomości w UE na temat wartości własności intelektualnej oraz skutków naruszeń własności intelektualnej (2 części)
Celem zaproszenia jest zawarcie z EUIPO, a konkretnie z europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej umowy ramowej na opracowanie, realizację i monitorowanie wyników kampanii informacyjnych i komunikacyjnych służących: – poprawie zrozumienia wartości własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej (znaków towarowych, wzorów, patentów, oznaczeń geograficznych, praw do odmian roślin) praw autorskich oraz praw pokrewnych, – zwiększeniu świadomości i zrozumienia zakresu oraz skutków naruszeń praw własności intelektualnej, – zaradzeniu niedostatkom wiedzy w tych kwestiach wśród grup odbiorców docelowych, a ostatecznie w perspektywie długoterminowej zmianie ich zachowania w obliczu zjawisk podrabiania i piractwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Stosunki z mediami i kampanie medialne Część ta obejmuje wsparcie w stosunkach z mediami i badanie wpływu, „kupowanie mediów” i reklamę. Część ta dotyczy zarówno mediów tradycyjnych (audiowizualnych i internetowych, prasy powszechnej i branżowej) oraz mediów społecznościowych. W zakres zadań wchodzi projektowanie, wrażanie, koordynacja i ocena/pomiar aktywności medialnej oraz zasięgu medialnego.
Część 2 Usługi public relations i kampanie komunikacyjne Niniejsza cześć obejmuje projektowanie i opracowanie graficzne, prace redakcyjne, produkcje audiowizualne i graficzne, działania PR, komunikację elektroniczną i działania marketingowe dotyczące kampanii.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 088-171163 Sprostowanie 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Ogłoszenie o zamówieniu 15/04/2017 00:00