Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi szkoleń technicznych.
Instytucja zamawiająca:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
25/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2017.HVP.09.
Usługi szkoleń technicznych.
Przedmiotem niniejszego przetargu są szkolenia techniczne służące ugruntowaniu oraz poszerzeniu wiedzy i kompetencji personelu EASA, personelu krajowych organów lotnictwa państw członkowskich EASA oraz kwalifikujących się państw nienależących do EASA. Kursy mogą także być adresowane do pracowników przedsiębiorstw z branży lotniczej, wyższych uczelni lub innych ośrodków edukacyjnych. Przewiduje się świadczenie usług przez okres 4 lat, aby sprostać zapotrzebowaniu na rozwój kompetencji technicznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
12/04/2017 00:00
25/05/2017 17:00
01/06/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Kompetencje wielodziedzinowe Świadczenie usług szkoleń technicznych odpowiadających zakresowi kompetencji oraz działalności personelu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Zapotrzebowanie i wymagania zostały opisane w części II dokumentacji przetargowej.
Część 2 Zdatność do lotu (początkowa i ciągła) oraz ochrona środowiska Świadczenie usług szkoleń technicznych odpowiadających zakresowi kompetencji oraz działalności personelu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Zapotrzebowanie i wymagania zostały opisane w części II dokumentacji przetargowej.
Część 3 Operacje lotnicze, załoga i czynności medyczne Świadczenie usług szkoleń technicznych odpowiadających zakresowi kompetencji oraz działalności personelu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Zapotrzebowanie i wymagania zostały opisane w części II dokumentacji przetargowej.
Część 4 Lotniska, ATM/ANS Świadczenie usług szkoleń technicznych odpowiadających zakresowi kompetencji oraz działalności personelu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Zapotrzebowanie i wymagania zostały opisane w części II dokumentacji przetargowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 072-136292 Ogłoszenie o zamówieniu 12/04/2017 00:00