Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o dostawę kamizelek odblaskowych z nadrukami Frontexu
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
11/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
Frontex/OP/250/2016/AH.
Umowa ramowa o dostawę kamizelek odblaskowych z nadrukami Frontexu
Zamówienie zostało podzielone na 3 części według typów kamizelek: część 1 – kamizelki standardowe; część 2 – kamizelki specjalne; część 3 – kamizelki dostosowane.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
11/04/2017 00:00
12/05/2017 23:59
19/05/2017 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Kamizelki standardowe
Kamizelki standardowe. Opis: — projekt kamizelki musi być ściśle zgodny z próbką przedstawioną w załączniku 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), — jakość kamizelek musi odpowiadać wymogom jakościowym opisanym w pkt 3.3.1 SIWZ, — wymagane rozmiary: mały (S), średni (M), duży (L), bardzo duży (XL) lub rozwiązanie umożliwiające regulację rozmiaru w zakresie S–XL, — szacunkowa roczna liczba z podziałem na rozmiary: S: 1 000 szt.; M: 2 000 szt.; L: 2 000 szt.; XL: 1 000 szt.
Część 2
Kamizelki specjalne
Specjalne rodzaje kamizelek odblaskowych. Opis: — 10 różnych modeli kamizelek, których projekty muszą być ściśle zgodne z próbkami przedstawionymi w załączniku 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), — jakość kamizelek musi odpowiadać wymogom jakościowym opisanym w pkt 3.3.2 SIWZ, — wymagane są rozwiązania z regulacją rozmiaru w zakresie S–XL, — szacunkowa roczna liczba: 1. rok: 5 500 szt.; kolejne lata: 2 500 szt.
Część 3
Kamizelki dostosowane
Dostosowanie dotychczasowych kamizelek. Opis: — kamizelki będące w dotychczasowym posiadaniu Frontexu należy dostosować przez dodanie nadruku z pełną nazwą agencji według wzoru podanego w załączniku 3 do SIWZ, — jakość musi odpowiadać wymogom jakościowym opisanym w pkt 3.3.3 SIWZ, — szacunkowa roczna liczba: maksymalnie 1 800 szt.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 071-133849
Ogłoszenie o zamówieniu
11/04/2017 00:00