Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Information regarding the tender opening sessions has been published in the Document Library, in the file entitled 'information on opening.
Tytuł:
Umowa ramowa o usługi związane z wdrażaniem pomocy zewnętrznej w 2018 (FWC SIEA ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
Umowa ramowa o usługi związane z wdrażaniem pomocy zewnętrznej w 2018 (FWC SIEA 2018)
Wielokrotna umowa ramowa z ponownym otwarciem na konkurencję dla każdego zlecenia. W ramach wielokrotnej umowy ramowej będą zapewniane usługi na rzecz państw trzecich otrzymujących pomoc zewnętrzną UE. Umowy ramowe zostaną zawarte z kilkoma wybranymi oferentami dla każdej części na początkowy okres 2 lat, z możliwością wznowienia na maksymalnie 2 kolejne lata. Dziedziny techniczne objęte umowami związane są z częściami opisanymi w dokumentacji przetargowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
07/07/2017 00:00
10/10/2017 16:00
12/10/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i odporność
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Część 2
Infrastruktura, zrównoważony wzrost gospodarczy i miejsca pracy
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Część 3
Prawa człowieka, demokracja i pokój
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Część 4
Rozwój społeczny i siatka bezpieczeństwa
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Część 5
Wsparcie budżetowe
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Część 6
Innowacyjne finansowanie na rzecz rozwoju
Zob. dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem internetowym wskazanym pkt I.3.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 188-384356
Sprostowanie
30/09/2017 00:00
2017/S 180-367824
Sprostowanie
20/09/2017 00:00
2017/S 151-311944
Sprostowanie
09/08/2017 00:00
2017/S 146-300830
Sprostowanie
02/08/2017 00:00
2017/S 128-260026
Ogłoszenie o zamówieniu
07/07/2017 00:00