Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspieranie rozwoju specjalistycznych umiejętności: wielkie zbiory danych, intern...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
19/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/07/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/007.
Wspieranie rozwoju specjalistycznych umiejętności: wielkie zbiory danych, internet rzeczy i cyberbezpieczeństwo dla MŚP
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi badań, identyfikacji, projektowania, testowania i walidacji poszczególnych środków służących rozwojowi specjalistycznych umiejętności w zakresie wielkich zbiorów danych, internetu rzeczy i cyberbezpieczeństwa dla MŚP w Europie. Zamówienie na usługi będzie realizowane z myślą o osiągnięciu celów określonych w programie na rzecz nowych umiejętności, zwłaszcza w zakresie projektowania współpracy regionalnej dotyczącej umiejętności. Szczególną uwagę zwróci się na tworzenie synergii z działaniami w ramach koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, tak aby uniknąć powielania działań. Prace będą bazować na podejściu opartym na zapotrzebowaniu i nastawionym na rezultaty z myślą o zaproponowaniu konkretnych środków i rozwiązań, w tym stworzenia zestawu narzędzi mających zapewniać rozwiązania dostosowane do potrzeb MŚP. Wyniki tego zadania powinny przyczynić się do zwiększenia umiejętności adaptacyjnych pracowników MŚP oraz ich możliwości w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 076-146540 Ogłoszenie o zamówieniu 19/04/2017 00:00