Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Tytuł:
Przegląd programu badań strategicznych dotyczących zdolności technologicznych (C...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
29/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
17.CAT.OP.077.
Przegląd programu badań strategicznych dotyczących zdolności technologicznych (CapTech) w dziedzinie systemów powietrznych
Od wykonawcy oczekuje się wykonania następujących zadań w dziedzinie systemów powietrznych: aktualizacji programu badań strategicznych w dziedzinie systemów powietrznych: — przeprowadzenia analizy stanu technologii, — wskazania obecnych i przewidywanych luk technologicznych, — wskazania priorytetowych obszarów rozwoju technologii, w których należy kontynuować wspólne działania, — określenia, jaką wizję i strategię zaleca się przyjąć w odniesieniu do wskazanych luk i priorytetów, — określenia zalecanego programu prac.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/05/2017 00:00
29/06/2017 17:00
03/07/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 091-179400
Ogłoszenie o zamówieniu
12/05/2017 00:00