Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie statystyczne dotyczące użytkowania gruntów/pokrycia terenu LUCAS 2018 – ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
29/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
23/07/2021
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ESTAT/E/2017/010.
Badanie statystyczne dotyczące użytkowania gruntów/pokrycia terenu LUCAS 2018 – badanie rolnośrodowiskowe: prace w terenie, pomoc techniczna i kontrola jakości.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert obejmuje świadczenie usług wsparcia i realizacji badania statystycznego dotyczącego użytkowania gruntów/pokrycia terenu LUCAS 2018, aby polepszyć dostępność oraz jakość danych statystycznych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu. Główne zadania to (i) badanie na miejscu; (ii) fotointerpretacja; (iii) serwis pomocy, wsparcie techniczne i zewnętrzna kontrola jakości; (iv) hosting, utrzymanie i wparcie techniczne narzędzia IT do gromadzenia danych; (v) szkolenie i wsparcie techniczne dla modułu użytków zielonych oraz badania pełnego pokrycia roślinnością. – W odniesieniu do części 1–5, kwota wskazana w pkt II.2.6 jest maksymalną kwotą na cały okres trwania zamówienia. – W odniesieniu do części 6–9, kwota wskazana w pkt II.2.6 jest szacowaną łączną kwotą na cały czas trwania zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
29/06/2017 00:00
23/07/2021 04:10
05/09/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
LUCAS 2018 – badanie w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie
Cele części 1 to przygotowanie ankiety na potrzeby badania statystycznego LUCAS 2018, gromadzenie danych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu i wybranych aspektów rolnośrodowiskowych przez wizyty w terenie i fotointerpretację oraz kontrola tych danych w biurze. W części 1 badania LUCAS 2018 występuje łącznie 22 228 punktów do oceny. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 2
LUCAS 2018 – badanie w Belgii, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach i Portugalii
Cele części 2 to przygotowanie ankiety na potrzeby badania statystycznego LUCAS 2018, gromadzenie danych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu i wybranych aspektów rolnośrodowiskowych przez wizyty w terenie, fotointerpretację oraz kontrolę danych w biurze. W części 2 badania LUCAS 2018 występuje łącznie 109 707 punktów do oceny. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 3
LUCAS 2018 – badanie w Bułgarii, Republice Czeskiej, Danii, Niemczech, Estonii, na Łotwie, na Litwie, na Węgrzech, w Austrii, Polsce, Rumunii i na Słowacji
Cele części 3 to przygotowanie ankiety na potrzeby badania statystycznego LUCAS 2018, gromadzenie danych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu i wybranych aspektów rolnośrodowiskowych przez wizyty w terenie, fotointerpretację oraz kontrolę danych w biurze. W części 3 badania LUCAS 2018 występuje łącznie 113 558 punktów do oceny. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 4
LUCAS 2018 – badanie w Finlandii i Szwecji
Cele części 4 to przygotowanie ankiety na potrzeby badania statystycznego LUCAS 2018, gromadzenie danych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu i wybranych aspektów rolnośrodowiskowych przez wizyty w terenie, fotointerpretację oraz kontrolę danych w biurze. W części 4 badania LUCAS 2018 występuje łącznie 42 891 punktów do oceny. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 5
LUCAS 2018 – badanie w Grecji, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze, na Malcie i w Słowenii
Cele części 5 to przygotowanie ankiety na potrzeby badania statystycznego LUCAS 2018, gromadzenie danych dotyczących użytkowania gruntów/pokrycia terenu i wybranych aspektów rolnośrodowiskowych przez wizyty w terenie, fotointerpretację oraz kontrolę danych w biurze. W części 5 badania LUCAS 2018 występuje łącznie 49 471 punktów do oceny. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 6
LUCAS 2018 – pomoc techniczna i kontrola jakości
Cele części 6 to: (i) przygotowanie uruchomienia badania statystycznego LUCAS 2018; (ii) szkolenie dla kierowników projektów na potrzeby części 1–5 oraz dla kierownika projektu na potrzeby części 8 w koordynacji z wykonawcą części 7 oraz z Komisją – w zakresie dotyczącym badania użytków zielonych; (iii) zapewnienie pomocy technicznej oraz usługi kontroli jakości na rzecz Komisji i wykonawców badań (części 1–5) w ramach LUCAS 2018. W tej części usługi kontroli jakości obejmują kontrolę jakości danych zebranych w badaniu terenowym LUCAS 2018 oraz fotointerpretacji LUCAS 2018, przeprowadzonych przez wykonawców części 1–5. Zwraca się uwagę, że zgranie w czasie wszystkich zadań objętych tą częścią będzie zależeć w dużej mierze od postępów w realizacji części 1–5, co z kolei będzie uzależnione od warunków umownych i klimatycznych. Spośród ogólnej liczby punktów ocenionych w ramach części 1–5 (punkty na miejscu i punkty z fotointerpretacji) wykonawca części 6 przeprowadzi następujące kontrole: – sprawdzi maks. 10 000 punktów z fotointerperacji na miejscu, – sprawdzi 76 660 punktów odwiedzonych w terenie, – dodatkowo sprawdzi 20 000 zdjęć na potrzeby anonimizacji, – sprawdzi 25 000 punktów z fotointerpretacji.
Część 7
LUCAS 2018 – DMT – hosting, utrzymanie i serwis pomocy
Cele części 7 LUCAS 2018 to: (i) hosting infrastruktury informatycznej wprowadzania danych, centralne repozytorium i zarządzanie przepływami danych oraz plików na kilku poziomach badania LUCAS 2018; (ii) gwarantowane wsparcie techniczne i serwis pomocy dla LUCAS DMT 2018 przez całych czas trwania badania LUCAS 2018 (styczeń 2018 – czerwiec 2019). Infrastruktura będzie użytkowana przez ok. 700 ankieterów oraz 200 kontrolerów jakości w biurach regionalnych/krajowych w maksymalnie 28 państwach europejskich (części 1–5), przez zewnętrznych kontrolerów jakości (cześć 6) oraz przez Komisję Europejską. W badaniu LUCAS 2018 występuje łącznie 337 855 punktów do oceny. Od 200 000 do 249 999 punktów będzie wymagać oceny na miejscu. Pozostałe punkty będą oceniane metodą fotointerpretacji. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura komputerowa i komunikacyjna mogąca pomieścić dane i pliki oraz zapewnić ich przesył do wszystkich krajów. W zakres pomocy technicznej wchodzi wsparcie i konserwacja naprawcza.
Część 8
LUCAS 2018 – szkolenia i serwis pomocy na potrzeby modułu LUCAS 2018 dotyczącego użytków zielonych
Cele części 8 to: (i) szkolenia krajowe w zakresie modułu LUCAS 2018 dotyczącego użytków zielonych dla nadzorujących oraz ankieterów pracujących przy częściach 1–5; (ii) serwis pomocy dotyczący modułu użytków zielonych LUCAS czynny przez cały okres oceny. Liczba szkoleń w zakresie modułu użytków zielonych: 2 dla części 1, 8 dla części 2, 10 dla części 3, 3 dla części 4, 5 dla części 5. Rzeczywiste dane dotyczące szkoleń należy skoordynować z częściami 1–5. Szkolenie ma trwać co najmniej pół dnia.
Część 9
LUCAS 2018 – badanie pełnego pokrycia roślinnością
Ponieważ moduł LUCAS dotyczący użytków zielonych jest nowo opracowanym elementem, konieczna jest ocena jakości danych zebranych w trakcie realizacji modułu użytków zielonych w drodze badania pełnego pokrycia roślinnością, przeprowadzana przez ekspertów ds. użytków zielonych. Ocena ta zostanie przeprowadzona równolegle z badaniem LUCAS 2018 na podpróbce punktów objętych oceną użytków zielonych wkrótce po ocenie punktu LUCAS przez ankietera. Oczekuje się, że ekspert ds. użytków zielonych odwiedzi przeciętnie 3 punkty dziennie, zatem istotna może okazać się odległość pomiędzy poszczególnymi obszarami. Łączna liczba punktów będących użytkami zielonymi do zbadania wynosi 747.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 122-246620
Ogłoszenie o zamówieniu
29/06/2017 00:00