Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Oparte na rozmieszczeniu przestrzennym narzędzie wspomagające proces decyzyjny d...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
06/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/EMFF/2017/010.
Oparte na rozmieszczeniu przestrzennym narzędzie wspomagające proces decyzyjny dotyczący połowów wielogatunkowych
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi w celu opracowania narzędzia wspomagającego proces decyzyjny (modelu naukowego), które będzie łączyć zrównoważenie połowów wielogatunkowych (tj. interakcje techniczne flot połowowych z gatunkami docelowymi/niedocelowymi) z wymiarem gospodarczym i społecznym (w miarę możliwości) połowów na Morzu Irlandzkim (strefy ICES VIa i VIb). Kluczowym aspektem projektu będzie integracja podmiotów zainteresowanych rozwojem narzędzia wspomagającego proces decyzyjny oraz zaprojektowanie próbnych scenariuszy zarządzania. Głównym zastosowaniem narzędzia będzie pomoc w realizacji wieloletnich planów przez zapewnienie środków do badania i poprawy wariantów zarządzania. Opracowując narzędzie wspomagające proces decyzyjny można oprzeć się na poprzednim narzędziu wspomagającym proces decyzyjny w ramach projektów oraz rezultatach tych projektów, a także można opracować je na nowo, zapewniając analizę i rezultaty podobnego rodzaju. Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 088-171165 Ogłoszenie o zamówieniu 06/05/2017 00:00