Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług medycznych
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
19/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
23/05/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2017.HVP.11
Świadczenie usług medycznych
Świadczenie usług medycznych dla pracowników EASA w następujących dziedzinach: — ocena stanu zdrowia, — medycyna pracy, — medycyna podroży, doradztwo i dozowanie leków, — profilaktyka medyczna (coroczne kontrole i kampanie zdrowotne), — zarządzanie dokumentacją medyczną członków personelu, — zadania doraźne/sprawozdawczość.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
19/04/2017 00:00
23/05/2017 17:00
02/06/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi doradcy medycznego
Świadczenie usług doradcy medycznego zgodnie z opisem usług zawartym w dokumentacji przetargowej, część II. Wymagania i potrzeby są również określone w części II dokumentacji przetargowej.
Część 2
Usługi kontroli medycznych
Świadczenie usług doradcy medycznego zgodnie z opisem usług zawartym w dokumentacji przetargowej, część II. Wymagania i potrzeby są również określone w części II dokumentacji przetargowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 076-146538
Ogłoszenie o zamówieniu
19/04/2017 00:00