Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Obsługa punktu informacyjnego UE w celu wsparcia i promocji systemu ekozarządzan...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
15/05/2013
Termin nadsyłania ofert:
26/06/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.C.1/SER/2013/0022.
Obsługa punktu informacyjnego UE w celu wsparcia i promocji systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).
Celem Działu ds. Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska jest zapewnienie wdrożenia zrównoważonej polityki i dobrowolnych rozwiązań w przemyśle, jak również opracowanie i promocja włączenia wymogów środowiskowych do praktyk przemysłowych i rynku wewnętrznego. Jednym z dobrowolnych instrumentów, który Dział wdraża z powodzeniem od niemal 20 lat, jest unijny system ekozarządzania i audytu (EMAS). EMAS stanowi narzędzie zarządzania dla przedsiębiorstw i innych organizacji, pozwalające na ocenę i poprawę ich efektywności środowiskowej, a także sprawozdawczość w tej dziedzinie. Uczestnictwo w systemie jest otwarte dla przedsiębiorstw od 1995. Pierwotnie było ono ograniczone do przedsiębiorstw z sektorów przemysłowych. Niemniej od 2001 uczestnictwo w EMAS jest otwarte dla wszystkich sektorów gospodarki, łącznie z prywatnym i publicznym sektorem usług. Od 2009 EMAS rozwinął się w instrument środowiskowy, który można stosować na całym świecie.Celem usług świadczonych przez punkt informacyjnych EMAS będzie realizacja prac mających na celu wsparcie wdrożenia i promowania systemu EMAS. Obecnie instrument EMAS jest wykorzystywany przez około 4 500 organizacji w ponad 12 000 lokalizacjach w Europie i na świecie w celu dobrowolnego i nieprzerwanego poprawiania efektywności środowiskowej. Organizacje spełniające wszystkie wymogi opisane w rozporządzeniu dotyczącym EMAS [rozporządzenie (WE) nr 1221/2009] i korzystające z usług niezależnego weryfikatora EMAS w celu sprawdzenia prawidłowego wdrożenia systemu mogą zostać zarejestrowane w systemie EMAS. Opisany w niniejszym zamówieniu punkt informacyjny EMAS jest nie tylko kluczowy dla prawidłowego wdrożenia systemu EMAS, ale ma również na celu promowanie systemu poza wspólnotą podmiotów zaangażowanych w EMAS z zamiarem utrzymania, a najlepiej zwiększenia liczby rejestracji w systemie EMAS. Ostatecznym celem jest zwiększony wkład przedmiotowego systemu w podniesienie jakości środowiskowej w Europie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
15/05/2013 00:00
Nie dotyczy
26/06/2013 16:00
10/07/2013 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 093-157533
Ogłoszenie o zamówieniu
15/05/2013 00:00