Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Following the new release of the eSubmission application the instructions for eSubmission have been updated in the following sections of the procurement documents: o Annex to the Invitation to tender on e-Submission application o Section 4 of the Tender Specifications o Annex 6.7 to the Tender Specifications.
Tytuł:
Sekretariat techniczny grupy jednostek notyfikowanych w ramach rozporządzenia w ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
13/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
04/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
Sekretariat techniczny grupy jednostek notyfikowanych w ramach rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)
Sekretariat techniczny grupy jednostek notyfikowanych na podstawie rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych ściśle współpracuje ze służbami Komisji, z przewodniczącym grup jednostek notyfikowanych na podstawie rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych oraz, w miarę potrzeb, z sekretarzem administracyjnym jednostek notyfikowanych zatwierdzonych na podstawie dowolnej spośród dyrektyw nowego podejścia. Zadania sekretariatu obejmują głównie pomoc dla przewodniczącego grupy jednostek notyfikowanych, przygotowywanie spotkań grupy doradczej, udział w sporządzaniu technicznych dokumentów roboczych, formułowanie wniosków oraz sporządzanie protokołów posiedzeń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/06/2017 00:00
04/09/2017 16:00
06/09/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 111-222628
Ogłoszenie o zamówieniu
13/06/2017 00:00