Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi telefonii ruchomej
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
18/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
2017/EJ/03/PO.
Usługi telefonii ruchomej
W zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert wchodzi świadczenie usług telekomunikacji ruchomej i powiązanych usług takich jak dostawa produktów telekomunikacji ruchomej i innych odnośnych usług. Zakres zamówienia obejmuje następujące obszary: — usługi telefonii ruchomej: połączenia (w tym połączenia głosowe, poczta głosowa i połączenia konferencyjne), usługi dodatkowe (w tym przekierowywanie połączeń i przekazywanie połączeń) oraz usługi powiadomień i usługi multimedialne (w tym SMS, EMS i MMS). — usługi mobilnego internetu: dostęp do internetu, poczta elektroniczna za pośrednictwem internetu i telefonia internetowa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
18/05/2017 00:00
19/06/2017 16:00
29/06/2017 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 095-185911
Ogłoszenie o zamówieniu
18/05/2017 00:00