Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza krajowych środków transpozycji obowiązków przewidzianych w dyrektywie Ra...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
26/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
27/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/D3/2017-209.
Analiza krajowych środków transpozycji obowiązków przewidzianych w dyrektywie Rady 2014/87/Euratom do aktów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Celem niniejszego projektu jest pomoc dla Komisji Europejskiej w monitorowaniu i ocenie wdrażania przez państwa członkowskie przepisów dyrektywy Rady 2014/87/Euratom do prawa krajowego. Wykonawca przeprowadzi dogłębną analizę transpozycji dyrektywy do krajowych ram prawnych państw członkowskich. Dane przeanalizowane w aspekcie prawnym i technicznym, a także wnioski sformułowane przez wykonawcę winny dostarczyć Komisji niezbędnych narzędzi do stwierdzenia kompletności oraz odpowiedniości/prawidłowości transpozycji w każdym rozpatrywanym przypadku.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
26/05/2017 00:00
27/06/2017 23:59
04/07/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 100-197638
Ogłoszenie o zamówieniu
26/05/2017 00:00