Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Lokalne centrum przywracania operacji
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
18/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
26/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
OP-1395.
Lokalne centrum przywracania operacji
EBI poszukuje, w imieniu grupy EBI, usługodawcy na potrzeby lokalnego centrum przywracania operacji. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu środowisko operacyjne EBI będzie (częściowo) niedostępne, usługodawca zapewni takie centrum w celu umożliwienia przywrócenia krytycznych operacji biznesowych. Grupa EBI określiła potrzebę zapewnienia różnych pakietów usług. Początkowy czas trwania umowy ramowej zawartej pomiędzy EBI a wybranym oferentem będzie wynosił 3 lata z możliwością 3-krotnego wznowienia na życzenie EBI, każdorazowo na okres 1 roku. Oczekiwany termin rozpoczęcia realizacji usług to 1.10.2017. Wymagania projektu pod względem zakresu, rezultatów i wymogów technicznych podano w dokumentach zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
18/05/2017 00:00
26/06/2017 23:59
28/06/2017 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 095-185926
Ogłoszenie o zamówieniu
18/05/2017 00:00