Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Tytuł:
Outsourcing usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarząd...
Instytucja zamawiająca:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
08/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EFCA/2017/OP/01.
Outsourcing usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarządzania infrastrukturą
Przedmiotem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie międzyagencyjnej umowy ramowej pod przewodnictwem Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa z 1 usługodawcą w celu outsourcingu usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarządzania infrastrukturą. Następujące agencje UE dołączyły do przetargu międzyagencyjnego i będą korzystać z umowy ramowej zawartej w jego następstwie: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej („Fusion for Energy”), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 128-260010
Ogłoszenie o zamówieniu
07/07/2017 00:00