Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
31/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/GEE/2017/R.5/0073/OC.
Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel)
JRC Geel zamierza zawrzeć z dostawcą energii elektrycznej umowę o dostawę energii elektrycznej do swojej siedziby (EAN 541448860010904330). Napięcie wejściowe wynosi 15 kV, a maksymalna moc – 3 500 kVA. Umowa zostanie zawarta na czas określony wynoszący 3 lata. Dostarczana energia elektryczna musi w 100% pochodzić ze źródeł odnawialnych i/lub wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z, odpowiednio, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Cena
Najistotniejsze elementy
18/07/2017 00:00
31/08/2017 23:59
04/09/2017 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 135-275947
Ogłoszenie o zamówieniu
18/07/2017 00:00