Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena techniczna europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EPWDR)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
30/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
29/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/D3/2017-149.
Ocena techniczna europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EPWDR)
Celem niniejszego projektu jest ocena aktualnej bazy technicznej systemu europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EPWDR) w kontekście jej ostatniego rozszerzenia oraz postępu technologii informatycznej. W szczególności w ramach projektu zostanie przeprowadzona ocena rozwiązań wprowadzonych przez podmioty posiadające serwery EPWDR (Wspólne Centrum Badawcze, DG ds. Energii). W ramach projektu ma zostać przeprowadzona ocena niezawodności rozwiązań do wymiany danych i ocena ryzyka oraz symulacja wysokiego zapotrzebowania, a także należy dokonać oszacowania potrzeb rozwojowych na kolejne 10 lat działania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
30/05/2017 00:00
29/06/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 102-203753
Ogłoszenie o zamówieniu
30/05/2017 00:00