Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Przygotowanie i realizacja 4. europejskiego badania przedsiębiorstw.
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
20/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
Otwórz
Informacja
161016/4301.
Przygotowanie i realizacja 4. europejskiego badania przedsiębiorstw.
Przedmiotem procedury zamówienia jest przygotowanie i realizacja 4. europejskiego badania przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to wspólne zamówienie Eurofoundu i Cedefopu, które zdecydowały połączyć swoje zasoby i wiedzę nie tylko na etapie procedury, ale także na etapie realizacji zamówienia.
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Otwórz
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
20/05/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16/06/2017 17:00
Nie dotyczy
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Internetowe badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAWI) uzupełnione o badania telefoniczne oraz działania następcze. W ramach części 1 zamówienia od wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie ankiet wśród przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pracowników, metodą internetowego badania ankietowego wspomaganego komputerowo (CAWI). Selekcję respondentów należy przeprowadzić w drodze badania telefonicznego (CATI).
Część 2 Internetowe badania ankietowe wspomagane komputerowo (CAWI) uzupełnione o badania telefoniczne oraz działania następcze. W ramach części 2 od wykonawcy będzie wymagane przeprowadzenie wszystkich etapów badania metodą CATI.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 101-200015 Sprostowanie 27/05/2017 00:00
2017/S 097-190767 Ogłoszenie o zamówieniu 20/05/2017 00:00