Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług w zakresie metodyki badań statystycznych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
12/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
16/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/B/2017/017.
Świadczenie usług w zakresie metodyki badań statystycznych
Zaproszenie do składania ofert dotyczy działalności polegającej na „świadczeniu usług w zakresie metodyki badań statystycznych”. Usługi statystyczne będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostały podzielone na następujące części: część 1: wsparcie w zakresie metodyki; część 2: punkt informacyjny w zakresie metodyki; część 3: pomoc techniczna w zakresie metodyki badań statystycznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
12/08/2017 00:00
16/10/2017 16:30
24/10/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wsparcie w zakresie metodyki
Głównym celem tej części usług jest zapewnienie wsparcia w zakresie metodyki we wszystkich dziedzinach statystyki, od projektowania procesów po upowszechnianie danych. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 4 lat obszarem szczególnego zainteresowania będą kwestie związane z walidacją danych, analizą danych, wizualizacją/upowszechnianiem danych oraz nowymi metodami integracji źródeł danych (m.in. dużymi zbiorami danych lub inteligentną statystyką). Całkowitą wielkość zamówienia na część 1 szacuje się na 3 200 osobodni rocznie, co stanowi 12 800 osobodni w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Część 2
Punkt informacyjny w zakresie metodyki
Głównym celem tej części usług jest zapewnienie wsparcia w zakresie metodyki we wszystkich dziedzinach statystyki, od projektowania procesów po upowszechnianie danych. Ta część obejmuje również ocenę jakościową procesów produkcji danych statystycznych Eurostatu, ocenę rezultatów projektu ESSnet oraz podnoszenie świadomości i coaching w zakresie aktualnych oraz nowych metod i narzędzi statystycznych. Całkowitą wielkość zamówienia na część 2 szacuje się na 600 osobodni rocznie, co stanowi 2 400 osobodni w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Część 3
Pomoc techniczna w zakresie metodyki badań statystycznych
Głównym celem tej części zamówienia jest zapewnienie pomocy technicznej na rzecz Komisji Europejskiej w zakresie metodyki badań statystycznych w odniesieniu do wszystkich dziedzin statystyki. Całkowitą wielkość zamówienia na część 3 szacuje się na 850 osobodni rocznie, co stanowi 3 400 osobodni w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 154-318464
Ogłoszenie o zamówieniu
12/08/2017 00:00