Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące spisu orzecznictwa w dziedzinie łączności elektronicznej - SMA...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
31/12/2013
Termin nadsyłania ofert:
13/09/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2013/0018.
Badanie dotyczące spisu orzecznictwa w dziedzinie łączności elektronicznej - SMART 2013/0018.
Wykonawca badania będzie zobowiązany do opracowania koncepcji i oceny wykonalności w odniesieniu do utworzenia i utrzymywania bazy danych (wielojęzycznej) krajowych decyzji odwoławczych i zarządzania tą bazą, z uwzględnieniem kwestii językowych, poprzez outsourcing zadań związanych z jej prowadzeniem (w tym związanych z jej utworzeniem i utrzymywaniem). W szczególności należy zbadać i uzasadnić zapotrzebowanie na taką bazę danych. Taka baza danych musi być wielojęzyczna, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp, za pomocą słów kluczowych (i artykułów ram regulacyjnych), do informacji zarówno w języku angielskim, jak i w języku decyzji. Będzie zawierała decyzje odwoławcze (wszystkie wystąpienia) od decyzji krajowych organów regulacyjnych. Dostępny musi być tekst decyzji w pełnym brzmieniu i krótki opis w języku angielskim. Opis musi zawierać co najmniej podstawę prawną decyzji i główne elementy uzasadnienia sądu. Baza danych powinna również zawierać porównawcze dane statystyczne dotyczące przedmiotu odwołań, ich liczby, czasu trwania postępowania odwoławczego oraz jego wyniku w stosunku do odwołań uznanych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
31/12/2013 04:01
Nie dotyczy
13/09/2013 16:00
30/09/2013 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 252-441275
Ogłoszenie o zamówieniu
31/12/2013 04:01
2013/S 134-231217
Ogłoszenie o zamówieniu
12/07/2013 00:00