Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Nadzór sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz rynku emisji
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
30/05/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/07/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Nadzór sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz rynku emisji
Wykonawcy 3 poszczególnych części zamówienia będą wspierać Komisję wiedzą fachową z dziedziny prawa, ekonomii, finansów oraz rachunkowości i audytu w jej działalności związanej z zapewnieniem integralności i niezawodności sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu emisjami oraz rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla poprzez opracowanie projektów odpowiednich aktów prawnych, ich wdrożenie i monitorowanie, procedury zamówień publicznych oraz umowy, a także poprzez zapewnienie terminowego i skutecznego zarządzania problemami, zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi. Należy pamiętać, że wstępne ogłoszenie informacyjne o tym zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. 2016/S 103-183492 z 31.5.2016 pod tytułem „Pomoc dla Komisji we wdrażaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 („rozporządzenia o sprzedaży na aukcji”) oraz nadzoru rynku w ramach unijnego systemu handlu emisjami”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Pomoc prawna
Umowa ramowa na część 1 zostanie zawarta na początkowy okres 24 miesięcy, z możliwością 2-krotnego automatycznego przedłużenia (łączny czas jej trwania nie może przekroczyć 72 miesięcy). Od wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej na część 1 może być wymagane świadczenie następujących usług: 1) pomoc prawna w zakresie opracowania, wdrażania, monitorowania i przeglądu ustawodawstwa mającego zastosowanie do rynku pierwotnego i wtórnego uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami; 2) pomoc prawna na potrzeby zarządzania umową; 3) pomoc prawna na potrzeby wspólnego zakupu wspólnej platformy aukcyjnej lub monitora aukcji; 4) pomoc prawna na potrzeby zarządzania umowami zawartymi w wyniku wspólnych zamówień; 5) koordynacja i czynności związane z odbiorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji zob. dokumentacja zamówienia (pkt 2.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Część 2
Analiza ekonomiczna i finansowa rynku
Umowa ramowa na część 2 zostanie zawarta na początkowy okres 24 miesięcy, z możliwością 2-krotnego automatycznego przedłużenia (łączny czas jej trwania nie może przekroczyć 72 miesięcy). Od wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej na część 2 może być wymagane świadczenie następujących usług: 1) analiza ekonomiczna i finansowa funkcjonowania rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla; 2) doradztwo ekonomiczne i finansowe w zakresie opracowania, wdrażania, monitorowania i przeglądu ustawodawstwa mającego zastosowanie do rynku pierwotnego i wtórnego uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami; 3) doradztwo ekonomiczne i finansowe w zakresie zarządzania umowami; 4) doradztwo ekonomiczne i finansowe oraz wsparcie w zakupie wspólnej platformy aukcyjnej lub monitora aukcji; 5) doradztwo ekonomiczne i finansowe w zarządzaniu umowami zawartymi w wyniku wspólnych zamówień; 6) koordynacja i czynności związane z odbiorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji zob. dokumentacja zamówienia (pkt 2.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Część 3
Pomoc w zakresie rachunkowości i audytu
Umowa ramowa na część 3 zostanie zawarta na początkowy okres 24 miesięcy, z możliwością 2-krotnego automatycznego przedłużenia (łączny czas jej trwania nie może przekroczyć 72 miesięcy). Od wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej na część 3 może być wymagane świadczenie następujących usług: 1) usługi w zakresie rachunkowości i audytu w związku z wdrażaniem rozporządzenia o sprzedaży na aukcji, w tym audyt zgodności z prawem wdrażania rozporządzenia o sprzedaży na aukcji przez platformy aukcyjne; 2) usługi w zakresie rachunkowości i audytu w związku z zadaniami opracowania, wdrażania, monitorowania i przeglądu ustawodawstwa mającego zastosowanie do rynku pierwotnego i wtórnego uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu emisjami; 3) usługi w zakresie rachunkowości i audytu w związku z procedurami zamówień publicznych służącymi wyłonieniu wspólnej platformy aukcyjnej i monitora aukcji, w tym pomoc w określeniu wymogów finansowych oraz struktury kosztów, a także w ocenie sytuacji finansowej kandydatów lub oferentów; 4) pomoc w zakresie rachunkowości i audytu w związku z umowami na wspólną platformę aukcyjną i monitor aukcji, w tym audyt operacyjny obejmujący świadczenie usług w ramach tych umów oraz audyt służący ustaleniu kosztów, zmiennych kosztów oraz oszacowaniu powiązanej korekty cenowej w ramach tych umów; 5) zadania związane z odbiorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji zob. dokumentacja zamówienia (pkt 2.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 102-203754
Ogłoszenie o zamówieniu
30/05/2017 00:00