Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
„Wsparcie techniczne w przeglądzie kryteriów dotyczących oznakowania ekologiczne...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Data publikacji w witrynie TED:
03/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
21/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
„Wsparcie techniczne w przeglądzie kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego UE”: część 1: „twarde pokrycia”; część 2: „produkty z papieru przetworzonego”; część 3: „produkty z papieru zadrukowanego”
Celem zamówienia jest pomoc JRC w Sewilli poprzez zapewnienie wiedzy fachowej oraz zdolności w dziedzinie oceny cyklu życia w odniesieniu do konkretnych produktów w celu wsparcia przeglądu istniejących kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego UE, przewidzianego w decyzji Komisji z dnia 9.7.2009 ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (2009/607/WE), decyzji Komisji z dnia 2.5.2014 ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego (2014/256/UE) oraz decyzji Komisji z dnia 16.8.2012 ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (2012/481/UE).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
03/06/2017 00:00
21/08/2017 23:59
29/08/2017 12:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Twarde pokrycia
„Wsparcie techniczne w przeglądzie kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego UE”: część 1: „twarde pokrycia”; część 2: „produkty z papieru przetworzonego”; część 3: „produkty z papieru zadrukowanego”.
Część 2
Produkty z papieru przetworzonego
„Wsparcie techniczne w przeglądzie kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego UE”: część 1: „twarde pokrycia”; część 2: „produkty z papieru przetworzonego”; część 3: „produkty z papieru zadrukowanego”.
Część 3
Produkty z papieru zadrukowanego
„Wsparcie techniczne w przeglądzie kryteriów dotyczących oznakowania ekologicznego UE”: część 1: „twarde pokrycia”; część 2: „produkty z papieru przetworzonego”; część 3: „produkty z papieru zadrukowanego”.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 115-230960
Sprostowanie
17/06/2017 00:00
2017/S 106-211423
Ogłoszenie o zamówieniu
03/06/2017 00:00