Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Inwazyjne gatunki obce - ramy dla określania inwazyjnych gatunków obcych budzący...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
25/05/2013
Termin nadsyłania ofert:
08/07/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Inwazyjne gatunki obce - ramy dla określania inwazyjnych gatunków obcych budzących obawy UE.
Inwazyjne gatunki obce (IAS) to gatunki przewożone z ich naturalnego środowiska przez bariery ekologiczne za sprawą działań człowieka, zadomawiające się i rozprzestrzeniające w nowym miejscu i niosące ze sobą negatywne skutki dla różnorodności biologicznej, społeczeństwa i gospodarki. Według szacunków IAS w okresie ostatnich 20 lat związane z nimi koszty dla UE wynosiły co najmniej 12 000 000 000 EUR rocznie, natomiast koszty wyrządzanych szkód cały czas rosną.Aby skutecznie rozwiązać problemy związane z IAS, Komisja zaproponuje specjalny instrument ustawodawczy, mający na celu zapobieganie przedostawaniu się IAS, stworzenie systemu wczesnego ostrzegania oraz szybkie reagowanie i skuteczniejsze zarządzanie IAS, które już się zadomowiły i rozprzestrzeniły.W celu realizacji zharmonizowanych i uszeregowanych według ważności działań na poziomie UE, wspomniany instrument ustawodawczy będzie koncentrował się na wspólnym wykazie IAS budzących obawy UE. Celem niniejszego badania jest opracowanie ram metodologicznych koniecznych do stworzenia wykazu IAS budzących obawy UE.Wykaz IAS budzących obawy UE musi opierać się na dowodach naukowych w postaci oceny ryzyka. W UE brakuje jednak zharmonizowanej standardowej metodologii oceny ryzyka na potrzeby oceny ryzyka stwarzanego przez IAS. Za sprawą przeprowadzenia aktualnego przeglądu ocen ryzyka stwarzanego przez IAS, opracowania minimalnych standardów koniecznych dla dostosowania oceny ryzyka do celu oraz w drodze krytycznej analizy istniejących metodologii oceny ryzyka stwarzanego przez IAS, niniejsze zamówienie dostarczy wsparcia potrzebnego do opracowania wstępnego wykazu IAS budzących obawy UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
25/05/2013 00:00
Nie dotyczy
28/06/2013 16:30
01/07/2013 00:00
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2013/S 100-170265 Ogłoszenie o zamówieniu 25/05/2013 00:00