Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi sprzątania, gospodarowanie odpadami, zabiegi specjalne i usługi ogrodnicz...
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
15/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/008/17.
Usługi sprzątania, gospodarowanie odpadami, zabiegi specjalne i usługi ogrodnicze
Usługi będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert są podzielone jak następuje: — całościowe utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków (elewacji) i obszarów sportowych, — gospodarowanie odpadami obejmujące utrzymanie i prowadzenie centrum recyklingu, — utrzymanie pojemników na odpady higieniczne oraz pojemnika na ostre i kłujące narzędzia, a także usuwanie dokumentów niejawnych, — dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja, — zapobieganie legionelli w systemach nawadniających, — utrzymanie ogrodów wewnętrznych, zewnętrznych oraz obszarów zielonych przylegających do budynków EUIPO.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
posiadanie szczegółowego zezwolenia uprawniającego wykonawcę do realizacji umów tego rodzaju w kraju jego siedziby lub dokumentu potwierdzającego przynależność do określonej organizacji zawodowej. W szczególności oferent powinien przedstawić szczegółowe zezwolenie związane z gospodarowaniem odpadami i stosowaniem zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. W przypadku zlecania tej usługi podwykonawcom należy przedstawić zezwolenie wystawione na podwykonawcę.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/07/2017 00:00
17/08/2017 13:00
24/08/2017 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 134-273598 Ogłoszenie o zamówieniu 15/07/2017 00:00