Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi zarządzania korespondencją i dystrybucją
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
28/06/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
OP-1404.
Usługi zarządzania korespondencją i dystrybucją
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest udzielenie 2 umów ramowych o świadczenie usług wewnętrznej korespondencji i dystrybucji oraz przesyłek ekspresowych. Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 2 części: część 1 – usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji; część 2 – usługi przesyłek ekspresowych. EBI zawrze umowę ramową z jednym usługodawcą na każdą z części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
28/06/2017 00:00
14/07/2017 23:59
Nie dotyczy
10/08/2017 23:59
16/08/2017 16:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji Cześć 1 – w zakres usług wewnętrznej korespondencji i dystrybucji wchodzą następujące działania: działanie 1.1 – usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji; działanie 1.2 — usługi centralnej kancelarii pocztowej; działanie 1.3 — wsparcie w zakresie dokumentacji i publikacji; działanie 1.4 — usługi cyfrowej kancelarii pocztowej (opcja). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera szczegółowy opis wymagań dotyczących usług oraz aktualnie świadczonych usług.
Część 2 Usługi przesyłek ekspresowych Część 2 — usługi przesyłek ekspresowych obejmują następujące działania: działanie 2.1 – przesyłki ekspresowe; działanie 2.2 — usługi w zakresie formalności wizowych i odprawy celnej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera szczegółowy opis wymagań dotyczących usług oraz aktualnie świadczonych usług.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 121-244249 Ogłoszenie o zamówieniu 28/06/2017 00:00