Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zamówienie publiczne na usługi dotyczące badania na temat „Kluczowych komponentó...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
15/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
17.ESI.OP.070.
Zamówienie publiczne na usługi dotyczące badania na temat „Kluczowych komponentów laserów wojskowych oraz zalet technologii sensorów do śledzenia szerokoobszarowego i ich wykorzystania w bezzałogowych statkach powietrznych”
Badanie służące poprawie wydajności laserów z korzyścią dla europejskich sił powietrznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/07/2017 00:00
19/09/2017 17:00
20/09/2017 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 134-273599
Ogłoszenie o zamówieniu
15/07/2017 00:00