Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradcze w celu poprawy skuteczności i wydajności procesów zarządzania ob...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
21/08/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/CORSER/2017/03.
Usługi doradcze w celu poprawy skuteczności i wydajności procesów zarządzania obiektem EFSA
Głównym celem niniejszej procedury zamówienia jest wybór grupy konsultantów, którzy udzielą wsparcia EFSA w osiągnięciu celu strategicznego nr 5 „Stworzenie środowiska i kultury, które będą odzwierciedlać wartości EFSA”. Cel strategiczny nr 5 w szczególności polega na wzmocnieniu wydajności oraz nastawienia na jakość poprzez pełne wdrożenie funkcji kontroli działalności instytucji oraz usprawnienie inicjatyw kontrolnych EFSA (w tym zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, zarządzania jakością), zgodnie z koncepcją ciągłego doskonalenia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/07/2017 00:00
21/08/2017 14:30
28/08/2017 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 126-255693
Ogłoszenie o zamówieniu
05/07/2017 00:00