Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
ENTR/F2 - Badanie oceniające wpływ ewentualnych przepisów prawa służących zwięks...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
25/06/2013
Termin nadsyłania ofert:
19/08/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
284/PP/ENT/IMA/13/1112419
ENTR/F2 - Badanie oceniające wpływ ewentualnych przepisów prawa służących zwiększeniu przejrzystości w odniesieniu do nanomateriałów na rynku.
W komunikacie w sprawie drugiego przeglądu regulacyjnego poświęconego nanomateriałom, przyjętym w dniu 3.10.2012, stwierdza się, że „Komisja zainicjuje ocenę skutków w celu określenia i opracowania najwłaściwszych środków służących zwiększeniu przejrzystości i zapewnieniu nadzoru regulacyjnego, w tym dogłębną analizę potrzeb w zakresie gromadzenia w tym celu stosownych danych. Analiza ta obejmie nanomateriały, które obecnie nie wchodzą w zakres istniejących systemów zgłoszeń, rejestracji lub udzielania zezwoleń”. Komisja w szczególności rozważy, czy należy zaproponować rejestr nanomateriałów i produktów zawierających nanomateriały, oprócz obecnie istniejących obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP. W ramach badania należy zebrać odpowiednie dane niezbędne do oceny skutków, w szczególności na temat kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z ewentualnymi obowiązkami dla przedsiębiorstw z tytułu rejestracji, potencjalnego wpływu na ich konkurencyjność i ewentualnych skutków w postaci zniechęcenia do innowacji w Europie, a także ewentualnych korzyści z informacji tworzonych dla konsumentów i twórców polityki w porównaniu z tymi, które czerpią oni z istniejących źródeł informacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
25/06/2013 00:00
19/08/2013 23:59
19/08/2013 23:59
26/08/2013 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2013/S 121-206365 Ogłoszenie o zamówieniu 25/06/2013 00:00