Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat praktycznych trudności związanych z wdrożeniem załącznika VIII ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
11/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Badanie na temat praktycznych trudności związanych z wdrożeniem załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach...
Celem przedmiotowego badania jest (i) przeanalizowanie praktycznych trudności związanych z wdrożeniem określonych przepisów załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia, zwane dalej „załącznikiem VIII”) w odniesieniu do pewnych branż wykorzystujących substancje złożone i złożone łańcuchy dostaw; oraz (ii) zbadanie i zaproponowanie rozwiązań na rzecz przezwyciężenia praktycznych trudności, na które wskazały niektóre zainteresowane strony, o ile te trudności się potwierdzą, przy czym nie można dopuścić do utraty istotnych informacji, umożliwiających wyznaczonym organom/ośrodkom toksykologicznym wykonywanie zadań powierzonych im na mocy przepisów art. 45 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
11/08/2017 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 153-316351 Ogłoszenie o zamówieniu 11/08/2017 00:00