Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Realizacja badań w odniesieniu do części 1: zaufanie do instytucji w XXI wieku o...
Instytucja zamawiająca:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
01/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
170702/170703/4393.
Realizacja badań w odniesieniu do części 1: zaufanie do instytucji w XXI wieku oraz części 2: spójność społeczna oraz dobrostan w Europie
Eurofound poszukuje usługodawców do przeprowadzenia badań i sporządzenia sprawozdań w odniesieniu do 2 części: — część 1 – zaufanie do instytucji w XXI wieku, — część 2 – spójność społeczna oraz dobrostan w Europie, poprzez analizę zbioru danych 4. europejskiego badania jakości życia (EQLS – 2016), wcześniejszych badań EQLS (2003, 2007 i 2011) oraz innych źródeł. Zob. więcej informacji w części B dokumentów zamówienia: specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/07/2017 00:00
01/09/2017 17:00
08/09/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: zaufanie do instytucji w XXI wieku
Realizacja badania dotyczącego zaufania do instytucji w XXI wieku. Zob. więcej informacji w części B dokumentów zamówienia: specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Część 2
Część 2: spójność społeczna oraz dobrostan w Europie
Realizacja badania dotyczącego spójności społecznej i dobrostanu w Europie. Zob. więcej informacji w części B dokumentów zamówienia: specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 135-275919
Ogłoszenie o zamówieniu
18/07/2017 00:00