Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby Parlamentu Eur...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Data publikacji w witrynie TED:
25/07/2017
Termin nadsyłania ofert:
28/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
COMM/DG/AWD/2017/765.
Świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Parlament Europejski (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji) ogłasza niniejsze zaproszenie do składania ofert, którego celem jest świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby przyjmowania grup odwiedzających i odwiedzających indywidualnych oraz towarzyszenia im w różnych budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
25/07/2017 00:00
28/09/2017 12:00
10/10/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi pracowników recepcji i sekretarza/sekretarki na potrzeby Parlamentarium w Strasburgu
Część 1: otwarcie nowego Parlamentarium w Strasburgu podniesie atrakcyjność oferowanych wizyt i znacznie zwiększy liczbę przyjętych odwiedzających. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Biuro Informacji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poszukuje wykonawcy odpowiedzialnego za zatrudnienie pracowników recepcji i pracownika sekretariatu: — 2 pracowników stałych; liczba ta może wzrosnąć do 5 pracowników recepcji, zależnie od harmonogramu zaplanowanych wizyt, — sekretarza lub sekretarki, których zadaniem będzie przede wszystkim zarządzanie harmonogramem wizyt.
Część 2
Usługi pracowników recepcji/przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki na potrzeby programów wizyt w instytucjach Unii Europejskiej i VISSEM w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Część 2 obejmuje zapotrzebowanie na usługi pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników w ramach 2 programów wizyt, o których mowa poniżej: 1. „program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej” (EUVP); 2. „Wizyty i seminaria” Parlamentu Europejskiego (VISSEM). Zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników na potrzeby działu EUVP i działu VISSEM Parlamentu Europejskiego do zarządzania grupami odwiedzających podczas tygodni sesji parlamentarnych w Strasburgu. W przypadku EUVP wykonawca udostępni pracowników recepcji/przewodników do zarządzania różnymi indywidualnymi programami wizyt osób wysokiego szczebla z państw trzecich, odprowadzania ich na liczne posiedzenia, pokazywania im i wyjaśniania, jak uzyskać dostęp do różnych usług i korzystać z nich. W przypadku VISSEM zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, którzy będą towarzyszyć osobom z grup odwiedzających i odwiedzającym indywidualnym w ramach VISSEM w budynku im. Louise Weiss (LOW) Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pracownicy mogą odpowiadać za zarządzanie bardzo dużą liczbą grup odwiedzających (nawet 80 grup podczas bardzo obleganych posiedzeń).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 140-286836
Ogłoszenie o zamówieniu
25/07/2017 00:00