Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sieć ekspertów ds. mobilności wewnątrz UE – swobodny przepływ pracowników i koor...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
16/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
15/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2017/012.
Sieć ekspertów ds. mobilności wewnątrz UE – swobodny przepływ pracowników i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Swobodny przepływ pracowników to podstawowe prawo gwarantowane obywatelom Unii w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W interesie swobodnego przepływu pracowników krajowe systemy zabezpieczenia społecznego podlegają koordynacji za pomocą instrumentów prawnych UE na podstawie art. 48 TFUE. Celem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE jest zagwarantowanie osobom przemieszczającym się w Unii Europejskiej utrzymania praw do zabezpieczenia społecznego. Cel ten można osiągnąć wyłącznie za pomocą odpowiednich przepisów unijnych w obszarze koordynacji, dostosowanych do zmian gospodarczych i społecznych w koordynowanych przez nie krajowych przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie porad prawnych z zakresu swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tej dziedzinie
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Część 2
Kompilacja i analiza danych unijnych i krajowych
Zob. adres internetowy w pkt I.3.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 163-335373
Sprostowanie
26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208
Ogłoszenie o zamówieniu
16/08/2017 00:00