Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie wspierające opracowanie ogólnych wytycznych na temat wdrażania dyrektywy...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
01/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
29/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.B.3/ETU/2017/0019.
Badanie wspierające opracowanie ogólnych wytycznych na temat wdrażania dyrektywy w sprawie odpadów z przemysłu wydobywczego
Celem tego badania jest wsparcie Komisji w promowaniu przestrzegania dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa w sprawie odpadów z przemysłu wydobywczego). Kluczowe zadania obejmują opracowanie spójnego opisu sektora wydobywczego w UE wraz z wiarygodnymi i dobranymi danymi na temat ilości odpadów wytwarzanych przez przemysł wydobywczy i odpowiadającej im liczby zakładów unieszkodliwiania odpadów z przemysłu wydobywczego, w celu promowania jednolitego rozumienia kluczowych koncepcji tej dyrektywy przez państwa członkowskie i przyczyniania się do usprawnienia i zwiększenia wydajności sprawozdawczości dotyczącej wdrażania dyrektywy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
01/08/2017 00:00
29/09/2017 16:00
13/10/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 145-298472 Ogłoszenie o zamówieniu 01/08/2017 00:00