Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat architektury pokładowych radiowych urządzeń komunikacyjnych
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Railways (ERA)
Data publikacji w witrynie TED:
19/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/09/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ERA 2017 31 OP.
Badanie na temat architektury pokładowych radiowych urządzeń komunikacyjnych
Głównym celem badania jest dostarczenie informacji i wniosków na temat najbardziej odpowiednich opcji architektury pokładowego systemu komunikacji, który zapewniałby wystarczającą elastyczność w celu wsparcia bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników, aby umożliwić wprowadzenie zmian dotyczących innych technologii radiowych, częstotliwości radiowych i aplikacji w okresie eksploatacji systemu – mniej więcej między rokiem 2020 a 2040 – przy niskich kosztach aktualizacji. W związku z tym należy poddać badaniu nie tylko architekturę oprogramowania, ale również architekturę sprzętu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wsparcie aplikacji radiowych, które są obecnie obowiązkowe w TSI „Sterowanie”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. dokumentacja zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/08/2017 00:00
18/09/2017 12:00
19/09/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 158-326547
Ogłoszenie o zamówieniu
19/08/2017 00:00