Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie we wdrażaniu rozporządzenia UE dotyczącego drewna.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
05/06/2013
Termin nadsyłania ofert:
24/07/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Wsparcie we wdrażaniu rozporządzenia UE dotyczącego drewna.
Politykę Unii Europejskiej mającą na celu zwalczanie nielegalnych wycinek i związanego z nimi obrotu handlowego sformułowano w 2003, przyjmując plan działania na rzecz przestrzegania prawa leśnego, zarządzania i handlu (FLEGT). Zaproponowano w nim pakiet środków mających wspierać międzynarodowe dążenia do rozwiązania tego problemu. Wdrażając plan działania, UE negocjuje umowy o partnerstwie z krajami produkującymi drewno (krajami partnerskimi), nakładające na strony prawny obowiązek wdrożenia systemu licencjonowania oraz uregulowania obrotu handlowego drewnem i produktami z drewna określonymi w umowach.Mając na uwadze skalę i pilny charakter problemu, konieczne było uzupełnienie i umocnienie planu działania FLEGT za sprawą dodatkowych środków, w związku z czym przyjęto rozporządzenie (UE) nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.10.2010 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (rozporządzenie UE dotyczące drewna), które weszło w życie 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmRozporządzenie dotyczy szerokiego zakresu produktów z drewna, które wymieniono w załączniku do tego rozporządzenia, stosując nomenklaturę kodeksu celnego UE. Z uwagi na fakt, że podmioty z UE, producenci drewna oraz państwa członkowskie i partnerzy handlowi potrzebowali czasu na przygotowanie się, rozporządzenie jest stosowane od 3.3.2013. Do czerwca 2012 Komisja przyjęła konieczne akty nieustawodawcze: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012. W 2013 Komisja, prowadząc ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, opracowała wytyczne do rozporządzenia dotyczącego drewna, w których objaśniła jego określone aspekty.Chociaż rozporządzenia są wiążące w całej UE, państwa członkowskie są zobowiązane podjąć określone działania oraz odpowiadają za wdrożenie i egzekwowanie przestrzegania przepisów tych rozporządzeń na co dzień.Celem zamówienia jest:1. zapewnienie Komisji Europejskiej wsparcia w ocenie wniosków do organizacji monitorujących;2. zapewnienie Komisji Europejskiej wsparcia w monitorowaniu wdrażania i egzekwowania przestrzegania przepisów rozporządzenia dotyczącego drewna, jak określono powyżej;3. dostarczenie Komisji Europejskiej materiałów dotyczących pkt 1 i 2 powyżej, na potrzeby przeglądu rozporządzenia, który zaplanowano na 2015.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
05/06/2013 00:00
Nie dotyczy
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 107-182396 Ogłoszenie o zamówieniu 05/06/2013 00:00