Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
31/08/2017
Termin nadsyłania ofert:
06/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
LZ-1412.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie zewnętrznych usług w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb EBI w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i zdrowia w odniesieniu do wszystkich operacji biznesowych poza Luksemburgiem, zgodnie z jego strategią korporacyjną i operacjami biznesowymi. Przedmiotowe zaproszenie jest podzielone na 5 następujące części: — część 1: informacje z zagranicy i dane wywiadowcze, — część 2: doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa za granicą, — część 3: usługi zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony personelu za granicą, — część 4: ewakuacja w sytuacjach nadzwyczajnych, — część 5: wsparcie w szkoleniach. Zamówienia na wszystkie części zostaną udzielone w tym samym czasie. Jeden oferent może złożyć oferty na więcej niż 1 część, jednak w takim przypadku oferenci muszą złożyć ofertę na każdą część oddzielnie. Oferta na każdą część będzie oceniana oddzielnie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Informacje z zagranicy i dane wywiadowcze Część 1 dotyczy zapewniania informacji na temat bezpieczeństwa globalnego i informacji medycznych w celu wsparcia operacji zagranicznych klienta i dostarczenia dopasowanych do potrzeb analiz na dowolny temat związany z rozwojem sytuacji lub aktualną sytuacją w dziedzinie bezpieczeństwa i w kwestiach medycznych.
Część 2 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa za granicą EBI rozszerza zasięg swoich globalnych misji i podróży biznesowych, spośród których część będzie prowadzona w środowisku o wyższym stopniu zagrożenia. EBI ma blisko 40 biur zewnętrznych położonych poza Luksemburgiem i obecnie zwiększa swoją obecność za granicą w Europie, Afryce oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Pełny wykaz istniejących placówek znajduje się w dokumentacji przetargowej. Część misji EBI będzie odbywać się na obszarach wiejskich lub w miejscach odległych, z dala od głównych miast lub portów przybycia; niektóre miejsca docelowe znajdują się na obszarach, na których występuje potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników. EBI uznaje swoją odpowiedzialność w tej dziedzinie i z tego względu zamierza zapewnić odpowiednie usługi wsparcia w celu sprostania takim sytuacjom. Usługi przewidziane w części 2 obejmują pełen zakres ewentualnych scenariuszy na wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem. Od wykonawcy oczekuje się doświadczenia w pracy z szerokim zakresem zagrożeń dla pracowników oraz dogłębnej wiedzy z zakresu sposobów postępowania w takich sytuacjach.
Część 3 Usługi zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony personelu za granicą Część 3 dotyczy zapewnienia usług ochrony dla pracowników EBI podróżujących lub pracujących w placówkach w UE i poza UE, z wyjątkiem siedziby EBI w Luksemburgu. Chodzi konkretnie o usługi wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa dla osób podróżujących służbowo w ramach misji lub osób pracujących w placówkach zewnętrznych, w ramach których mogą być wymagane operacje na miejscu w celu zapewnienia odbioru i powitania, eskorty, rozwiązywania problemów.
Część 4 Ewakuacja w sytuacjach nadzwyczajnych Część 4 dotyczy usług ewakuacji obejmujących transport w sytuacjach kryzysowych lub nadzwyczajnych w czasie misji lub w zewnętrznych placówkach EBI.
Część 5 Wsparcie w szkoleniach Część 5 dotyczy pakietów szkoleniowych dotyczących ochrony specjalistycznej i ogólnej oraz zdrowia, obejmujących moduły e-uczenia się dla pracowników EBI na misjach lub w Luksemburgu, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa w czasie podróży i opieki zdrowotnej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 166-341075 Ogłoszenie o zamówieniu 31/08/2017 00:00