Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza wspierająca praktyczne wdrażanie art. 8a–8c dyrektywy Rady 2014/87/Eurat...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
13/09/2017
Termin nadsyłania ofert:
17/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/D3/2017-209-2.
Analiza wspierająca praktyczne wdrażanie art. 8a–8c dyrektywy Rady 2014/87/Euratom
Niniejszy projekt jest częścią działań Komisji służących wsparciu państw członkowskich UE, właściwych organów regulacyjnych i posiadaczy zezwoleń w skutecznym wdrażaniu art. 8a–8c dyrektywy Rady 2014/87/Euratom przez ułatwianie wymiany doświadczeń, a także promowaniu bardziej spójnego i ambitnego wdrażania tych przepisów na szczeblu UE. Komisja współpracuje już z państwami członkowskimi i właściwymi organami regulacyjnymi (w szczególności poprzez ENSREG – Europejską Grupę Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego) w celu omówienia podejścia stosowanego w poszczególnych krajach i określenia dalszych prac służących zwiększeniu spójności w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego. Projekt uzupełnia działania w z udziałem ENSREG, a jego celem jest stworzenie podstaw i określenie przyszłych obszarów prac i priorytetów Komisji Europejskiej w tym kontekście.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 175-357697
Ogłoszenie o zamówieniu
13/09/2017 00:00