Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenia i pomoc medyczna dla pracowników Grupy EBI
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
08/09/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
MHA-1414.
Ubezpieczenia i pomoc medyczna dla pracowników Grupy EBI
Grupa EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) zamierza wyłonić usługodawców, którzy zapewnią ubezpieczenie grupowe od ryzyka określonych kategorii na rzecz pracowników Grupy EBI, oraz pomoc medyczną i organizację powrotów dla pracowników oraz osób będących na ich utrzymaniu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ubezpieczenie kosztów leczenia w przypadku chorób zawodowych i wypadków przy pracy, z wypłatą ryczałtowej sumy odszkodowania w razie śmierci lub kalectwa na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Grupa EBI zamierza zawrzeć w imieniu swoich pracowników i innych beneficjentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowy ubezpieczenia osób od ryzyka w zakresie następstw wypadków (wypadków przy pracy oraz innych wypadków) oraz chorób zawodowych, zachowujące ważność na całym świecie.
Część 2
Świadczenia na wypadek śmierci z przyczyn naturalnych
W ramach ochrony ubezpieczeniowej Grupa EBI chce zaoferować swoim pracownikom wypłatę świadczeń na wypadek śmierci z przyczyn naturalnych. Ochroną mają być objęte również przypadki śmierci samobójczej.
Część 3
Pomoc medyczna i organizacja powrotów dla pracowników oraz osób będących na ich utrzymaniu
W zakres usług wchodzi konsultacja medyczna, pomoc medyczna i organizacja powrotów we wszystkich sytuacjach, wyłączając pracowników przebywających na misji na rzecz Grupy EBI oraz osoby będące na ich utrzymaniu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 172-351641
Ogłoszenie o zamówieniu
08/09/2017 00:00