Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w zarządzaniu zmianą
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
19/09/2017
Termin nadsyłania ofert:
30/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2017/RMC/9252.
Wsparcie w zarządzaniu zmianą
Wsparcie ECDC w systematycznym stosowaniu podejścia zarządzania zmianą w kluczowych projektach i innych inicjatywach związanych ze zmianą. Zarządzanie zmianą pomaga sponsorom projektów i zespołom projektowym oceniać, opracowywać i wdrażać programy zmian ukierunkowane na transformacje organizacyjne (znaczące zmiany w strukturze, procesach i technologiach) oraz przekazywać informacje na ich temat, a także wspiera poszczególne osoby w dostosowywaniu nowych metod pracy wymaganych w celu umożliwienia wdrożenia zmian i ich utrzymania. Przewiduje się 3 rodzaje usług: — usługi związane z opracowaniem metodyki zarządzania zmianą dla konkretnej organizacji, — usługi związane z zarządzaniem zmianą w celu wsparcia kluczowych projektów, — specjalistyczne doradztwo dotyczące zarządzania zmianą zapewniane na żądanie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
19/09/2017 00:00
30/10/2017 16:00
06/11/2017 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 179-365735
Ogłoszenie o zamówieniu
19/09/2017 00:00