Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
18/10/2017
Termin nadsyłania ofert:
05/12/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/012/17.
Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej
Urząd zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania projektu i wykonania późniejszych robót budowlanych związanych z budową nowego dźwigu, który będzie obsługiwać budynki AA1 i AA2, znajdującego się w części łączącej oba budynki, oraz platformy podnośnikowej w podziemiu -3 budynku AA1 (ostatnie działanie ma charakter opcjonalny).
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/10/2017 00:00
05/12/2017 13:00
07/12/2017 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 222-460668
Sprostowanie
18/11/2017 00:00
2017/S 200-410757
Ogłoszenie o zamówieniu
18/10/2017 00:00