Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Promowanie aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych dla przedsięb...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
18/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/030.
Promowanie aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi dotyczącą promowania aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu, usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26.2.2014 w sprawie udzielania koncesji. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu 1-dniowych wydarzeń o charakterze informacyjnym i popularyzatorskim (zwanych dalej „konferencjami”), których celem jest szkolenie i rozpowszechnianie informacji z zakresu aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych w co najmniej 15 państwach członkowskich UE. Celem konferencji będzie wyjaśnienie uczestnikom nowych przepisów dyrektyw, zwrócenie uwagi na dostępne możliwości i wybory strategiczne podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz pokazanie, jak kwestie jakościowe związane z aspektami i kryteriami społecznymi można włączyć do procedur zamówień publicznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/11/2017 00:00
15/01/2018 23:59
16/01/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 222-460671
Ogłoszenie o zamówieniu
18/11/2017 00:00