Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pojedyncza umowa ramowa o usługi pomocy i wsparcia technicznego w ocenie wnioskó...
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
26/10/2017
Termin nadsyłania ofert:
12/12/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/LIFE/2017/028.
Pojedyncza umowa ramowa o usługi pomocy i wsparcia technicznego w ocenie wniosków dotyczących programu LIFE
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw ogłasza niniejsze zaproszenie do składania ofert z zamiarem zawarcia pojedynczej umowy ramowej o usługi wsparcia w ocenie wniosków złożonych w ramach programu Unii Europejskiej LIFE. Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji technicznej (sekcja 1.4).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/EASME
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/10/2017
07/12/2017
Nie dotyczy
12/12/2017
19/12/2017 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 206-424389 Ogłoszenie o zamówieniu 26/10/2017