Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi pomocy technicznej w celu oceny potencjału oszczędności energii na poziom...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
07/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/12/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C3/2017-420-423.
Usługi pomocy technicznej w celu oceny potencjału oszczędności energii na poziomie krajowym i europejskim
Głównym celem badania jest dogłębna analiza i ocena ilościowa potencjału i wariantów oszczędności energii w poszczególnych sektorach, zarówno na poziomie ogólnounijnym, jak i państw członkowskich, oraz określenie, jak najlepiej je zrealizować w kontekście celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030, z elementami do 2050. Ma ono dostarczyć informacji technicznych krajowym decydentom politycznym oraz Komisji Europejskiej, by mogli oni jak lepiej ukierunkowywać swe decyzje na środki efektywności energetycznej, które prowadzą do największych oszczędności w najtańszy i najlepiej dostosowany do warunków krajowych sposób. Wykonawca wskaże też obszary wymagające dalszych ocen. Ocena winna uwzględniać dotychczas wdrożone, jak i planowane w perspektywie do 2020 i 2030 kierunki polityki oraz programy. Niezbędnymi elementami takiej oceną są zatem krajowe plany działania na rzecz efektywności energetycznej, długofalowe strategie budowy oraz istniejące (w formie projektów) zintegrowane plany do 2030, w zakresie, w jakim są one dostępne.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 213-441743 Ogłoszenie o zamówieniu 07/11/2017 00:00