Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradztwa w sektorach rozwoju urbanistycznego, gospodarki wodnej i odpadó...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
24/10/2017
Termin nadsyłania ofert:
26/02/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
PC-1426.
Usługi doradztwa w sektorach rozwoju urbanistycznego, gospodarki wodnej i odpadów stałych
EBI zaprasza do składania ofert (procedura ograniczona) w celu zawarcia umów ramowych z usługodawcami w sektorach rozwoju urbanistycznego, gospodarki wodnej i odpadów stałych w krajach, w których EBI prowadzi operacje, na potrzeby wsparcia projektów EBI (zwłaszcza w dziedzinie rozwoju urbanistycznego i gospodarki wodnej).
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
Nie dotyczy
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Rozwój urbanistyczny Część 1 — rozwój urbanistyczny: 1. rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (w znaczeniu szerokim, wielosektorowym); 2. mieszkalnictwo społeczne; 3. turystyka; 4. gospodarka o obiegu zamkniętym.
Część 2 Woda i odpady stałe Lot 2 — woda i odpady stałe: 5. zasoby wodne i zaopatrzenie w wodę; 6. gospodarka ściekowa, w tym ponowne wykorzystanie; 7. gospodarka powodziowa i hydrologia; 8. gospodarowanie odpadami stałymi (odpady komunalne, odpady niebezpieczne).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 204-419849 Ogłoszenie o zamówieniu 24/10/2017 00:00