Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Corrigendum: The time limit for receipt of tenders has been extended! The new deadline for submission of tenders is 26.08.2013. The opening for tenders has been changed accordingly and will take place on 02.09.2013 at 14:00. No other changes to the tender specifications were made. The corrigendum has been submitted and will become visible and downloadable once the corrigendum notice is published on TED. Then, the revised dates will also be indicated in the milestones section.
Tytuł:
„Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów II”.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Data publikacji w witrynie TED:
21/06/2013
Termin nadsyłania ofert:
26/08/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
287/PP/ENT/CIP/13/C/N04C01.
„Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów II”.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów II”, stanowiące drugi etap „Europejskiego Centrum Monitorowania Klastrów” ukierunkowanego na wspieranie wysiłków w zakresie promowania rozwoju wiodących klastrów w Europie, a w szczególności stymulowania konkurencyjności i przedsiębiorczości w nowo powstałych branżach, a także ułatwiania MŚP dostępu do klastrów i rozszerzania działalności MŚP na rynek międzynarodowy poprzez klastry. Głównym zadaniem „Europejskiego Centrum Monitorowania Klastrów” jest oferowanie analizy statystycznej, narzędzi mapowania i doradztwa politycznego w celu opracowania większej liczby opartych na dowodach rozwiązań politycznych dotyczących klastrów w Europie. Szczegółowe cele, które „Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów” powinno osiągnąć, są następujące: opublikowanie raz na dwa lata przeglądu europejskich klastrów (statystyczne mapowanie klastrów), sporządzenie sprawozdania z analizy trendów dotyczących europejskich klastrów, opracowanie europejskiego testu warunków skrajnych na potrzeby polityki dotyczącej klastrów, zapewnienie indywidualnego doradztwa dla wybranych regionów pilotażowych, a także promowanie roli, którą mogą odgrywać klastry i polityka dotycząca klastrów, oraz zwiększanie poziomu wiedzy na ten temat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
21/06/2013 00:00
Nie dotyczy
26/08/2013 23:59
02/09/2013 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 158-275090
Sprostowanie
16/08/2013 00:00
2013/S 119-202156
Ogłoszenie o zamówieniu
21/06/2013 00:00