Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Okresowe i regulaminowe kontrole instalacji w budynkach Sekretariatu Generalnego...
Instytucja zamawiająca:
Council of the European Union
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2017
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
UCA 17/060.
Okresowe i regulaminowe kontrole instalacji w budynkach Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli
Belgijskie ustawodawstwo narzuca obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych w odniesieniu do wielu rodzajów instalacji technicznych (instalacje elektryczne i inne rodzaje wyposażenia). Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej na 2 lata, z możliwością dwukrotnego wznowienia, każdorazowo o 1 rok, o okresowe i regulaminowe kontrole instalacji elektrycznych i technicznych w budynkach zajmowanych przez Sekretariat w Brukseli oraz kontroli na żądanie i analiz laboratoryjnych próbek pobranych w tych budynkach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
31/10/2017 00:00
15/01/2018 16:00
19/01/2018 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Kontrole instalacji elektrycznych
Przeprowadzenie okresowych i regulaminowych (obowiązkowych i nieobowiązkowych) kontroli instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach zajmowanych przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej w Belgii. Instalacje elektryczne będące przedmiotem niniejszej części należy traktować jako instalacje inne niż domowe. Domowe instalacje elektryczne zdefiniowano w art. 1 rozporządzenia ministerialnego z dnia 10.3.1981.
Część 2
Inne kontrole
Przeprowadzenie pozostałych okresowych i regulaminowych kontroli, a także pobranie, kontrole i analizy laboratoryjne próbek materiałów, powietrza i wody pobranych w budynkach zajmowanych przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej w Belgii.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 227-472194
Sprostowanie
25/11/2017 00:00
2017/S 209-432049
Ogłoszenie o zamówieniu
31/10/2017 00:00