Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Konserwacja i aktualizacja europejskiego obserwatorium sektora budowlanego
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
30/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
22/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/COSME/2017/032.
Konserwacja i aktualizacja europejskiego obserwatorium sektora budowlanego
Jest to zaproszenie do składania ofert w formie procedury otwartej w celu zawarcia umowy o usługi. Wykonawca będzie opierać się na bieżących pracach dotyczących europejskiego obserwatorium sektora budowlanego (ECSO) oraz zapewni ich kontynuację, usprawnienie i rozszerzenie. Zadania podzielono na 4 pakiety robocze: pakiet roboczy 1: aktualizacja metodyki i zestawu wskaźników oraz produkcja krajowych arkuszy informacyjnych; pakiet roboczy 2: wybór i produkcja arkuszy informacyjnych na temat krajowych lub regionalnych nowych działań politycznych i aktualizacja istniejących środków polityki w europejskim obserwatorium sektora budowlanego (ECSO); pakiet roboczy 3: przygotowywanie sprawozdań analitycznych; pakiet roboczy 4: promowanie wyników analiz i działania upowszechniające. Zadania do wykonania przez wykonawcę zostały opisane szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 1.3 i 1.4.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/easme/en
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
zob. adres internetowy w pkt I.3.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Nie dotyczy
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2017/S 230-478658 Ogłoszenie o zamówieniu 30/11/2017 00:00