Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie międzynarodowych usług kurierskich dla EASO
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/12/2017
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EASO/2017/588.
Świadczenie międzynarodowych usług kurierskich dla EASO
W głównej mierze wymagane będzie świadczenie przedmiotowych usług z/do państw europejskich i państw europejskich niebędących członkami UE oraz między tymi państwami. Niemniej dostawca musi być zdolny do świadczenia tych usług z/do innych części świata oraz między nimi, za wyjątkiem odległych miejsc docelowych, które zasadniczo pozostają niedostępne. Usługi mają obejmować: odbiór przesyłek/poczty z „biur EASO na Malcie” i dostawę do miejsc docelowych „na całym świecie”, w tym na Malcie; odbiór przesyłek/poczty z lokalizacji „na całym świecie”, w tym z Malty, i dostawę do biur EASO na Malcie; odbiór z lokalizacji „na całym świecie” i dostawę do miejsc docelowych „na całym świecie”; wypełnianie dokumentów przewozowych; ogólną organizację transportu i nadzór nad nim.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
06/12/2017 00:00
15/01/2018 23:59
22/01/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 234-485415
Ogłoszenie o zamówieniu
06/12/2017 00:00