Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the new time limit for receipt of tenders is 11:00 am CET on 20/12/2017
Tytuł:
Usługi logistyczne, usługi przeprowadzkowe oraz usługi usuwania mebli i sprzętu ...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
10/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
20/12/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
RP/2017/RMC/9206.
Usługi logistyczne, usługi przeprowadzkowe oraz usługi usuwania mebli i sprzętu ICT
Celem jest zawarcie wielokrotnych umów ramowych z usługodawcami zdolnymi do świadczenia usług logistycznych, takich jak wsparcie recepcji i wsparcie logistyczne (część 1), usługi przeprowadzkowe (część 2) oraz usuwanie mebli i sprzętu ICT (część 3).
Usługi
Przyspieszona procedura ograniczona
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
10/11/2017 00:00
20/12/2017 11:00
27/11/2017 16:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi logistyczne
Celem jest zapewnienie profesjonalnej recepcji i wsparcia logistycznego w dziedzinie zarządzania obiektem. Recepcja jest pierwszym punktem styczności organizacji ze światem zewnętrznym. Celem jest witanie gości i zarządzanie nadchodzącymi połączeniami telefonicznymi, dla zapewnienia wysokiej jakości wizerunku korporacyjnego ECDC. W odniesieniu do usług wsparcia logistycznego celem jest zapewnienie profesjonalnego zarządzania w dziedzinie aktywów oraz zarządzania dostawami, konfiguracja sal posiedzeń oraz profesjonalne zarządzanie konfiguracją biur.
Część 2
Usługi przeprowadzkowe
Celem jest zawarcie umowy z profesjonalnym i niezawodnym wykonawcą o organizację i realizację pomyślnej przeprowadzki ECDC do jego nowej siedziby wczesną wiosną 2018. Nowa siedziba będzie dostępna dla ECDC od dnia 1.1.2018. Przewiduje się jednak, że proces przeprowadzki nie rozpocznie się wcześniej niż w lutym 2018. ECDC planuje prowadzić działalność w obecnej siedzibie bez zakłóceń do przerwy wielkanocnej. ECDC zamknie działalność w okresie wielkanocnym (ostatni dzień pracy 23.3.2018, pierwszy dzień pracy 3.4.2018). Okres między lutym a marcem 2018 zostanie wykorzystany tylko na przewiezienie aktywów niemających kluczowego znaczenia dla funkcjonowania ECDC oraz na przygotowanie generalnej przeprowadzki ECDC (pudła, magazyny, archiwa itp.). Zamiarem ECDC jest maksymalne wykorzystanie tego okresu na przeniesienie wszystkich aktywów i rzeczy pracowników do nowej siedziby. Fizyczne przewiezienie powinno się zatem odbyć między dniem 23.3.2018 a 2.4.2018.
Część 3
Usługi usuwania mebli i sprzętu ICT
Celem jest zapewnienie usuwania mebli i sprzętu zgodnie z najlepszymi praktykami przyjaznymi dla środowiska. Po przeprowadzce ECDC do nowej siedziby obecna siedziba zostanie udostępniona wykonawcy na potrzeby usunięcia pozostałych mebli i sprzętu począwszy od dnia 9.4.2018. Proces usuwania zakończy się nie później niż dnia 15.5.2018.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 216-448088
Ogłoszenie o zamówieniu
10/11/2017 00:00