Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Obsługa, konserwacja, rozwój, pomoc i doradztwo w zakresie oprogramowania CMMS /...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
10/02/2018
Termin nadsyłania ofert:
19/03/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
06A0010-2017-M043
Obsługa, konserwacja, rozwój, pomoc i doradztwo w zakresie oprogramowania CMMS / COSWIN dla budynków Parlamentu Europejskiego w BE, LU i FR
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z 25.10.2012 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, Parlament Europejski postanowił wystosować niniejsze zaproszenie do składania ofert obejmujące usługi eksploatacji, konserwacji, rozwoju, pomocy i doradztwa dla oprogramowania CMMS/Coswin, dla budynków zajmowanych obecnie lub w przyszłości przez Parlament Europejski na terenie Brukseli (BE), Luksemburga (LU ) i Strasburga (FR).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
10/02/2018 00:00
19/03/2018 23:59
27/03/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część A: obsługa, konserwacja, wsparcie – wsparcie udzielane przez serwis pomocy, rozwój – wsparcie rozwoju, doradztwo – wsparcie dla użytkowników – szkolenie, urządzenie mobilne
Dziedzina 1 — eksploatacja. Wykonawca zapewni różne usługi niezbędne do działania CMMS i dołoży wszelkich starań, aby na stałe zapewnić sprawne działanie oprogramowania. Dziedzina 2 — konserwacja. Wykonawca zapewni różne usługi niezbędne do utrzymania CMMS w zakresie działań zapobiegawczych, naprawczych i rozwojowych. Dziedzina 3 — pomoc – wsparcie udzielane przez serwis pomocy. Wykonawca utworzy dział pomocy technicznej i będzie nim zarządzał oraz będzie śledził przesyłane do działu wnioski o interwencje. Dziedzina 4 — rozwój – wsparcie rozwoju. Wykonawca, na prośbę Parlamentu Europejskiego, zaoferuje usługi doradcze i rozwój nowych funkcjonalności związanych z udoskonaleniem rozwiązania CMMS. Dziedzina 5 — doradztwo – wsparcie dla użytkowników — szkolenia. Wykonawca, na prośbę Parlamentu Europejskiego, zaoferuje: — doradztwo dotyczące dobrych praktyk w zakresie stosowania CMMS w dziedzinie zarządzania budynkami, — bezpośrednie wsparcie użytkowników, — szkolenia dla użytkowników CMMS. Dziedzina 6 — narzędzie mobilne. Wykonawca, na prośbę Parlamentu Europejskiego, będzie odpowiedzialny za dostarczenie, wdrożenie, produkcję i obsługę mobilnego rozwiązania Coswin w wyżej wymienionych 3 miejscach pracy. Będzie ono musiało idealnie zintegrować się ze środowiskiem informatycznym i sieciowym Parlamentu Europejskiego.
Część 2
Część B: doradztwo i konsultacje, pomoc — rozwój — szkolenia
Dziedzina 1 — doradztwo i konsultacje. Wykonawca zapewni usługi doradcze i konsultacje ukierunkowane na doradztwo związane z korzystaniem z CMMS w danym budynku. Dziedzina 2 — pomoc — rozwój — szkolenia. Wykonawca zapewni realizację następujących usług: — pomoc urzędnikom Parlamentu Europejskiego w zarządzaniu umową CMMS, — opracowanie nowych funkcjonalności w odniesieniu do danych z CMMS (rozwój poza COSWIN) w celu ułatwienia ich wykorzystania, — pomoc i porady dotyczące ewentualnej migracji do nowych rozwiązań CMMS lub BIM, — szkolenia dla użytkowników CMMS. Szkolenie może dotyczyć korzystania z arkuszy kalkulacyjnych w celu ułatwienia wykorzystania danych z Coswin, metody raportowania, z narzędziami związanymi z Coswin lub innymi.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 029-062396
Ogłoszenie o zamówieniu
10/02/2018 00:00